Strategisch advies

Omgevingsmanagement begint met een ijzersterke omgevingsmanagementstrategie. Daar is een analyse voor nodig. Met welke belanghebbenden, omgeving, risico’s en kansen hebben we te maken? Als dat duidelijk is, ontwikkelen we de strategie. Hierbij staan gezamenlijke meerwaarde en conflicten voorkomen voorop. Onderdeel van de strategie is een actieplan. Want woorden zijn mooi, maar daden beter.

Strategisch advies
Uitvoering

Uitvoering

Vind je het uitvoeren van de omgevingsmanagementstrategie tijdrovend? Begrijpelijk! Maar geen nood, we helpen je graag bij de uitvoering. We kunnen onder meer zorgen voor het opbouwen en onderhouden van relaties, het opvolgen van gemaakte afspraken en het goed en snel reageren op ontwikkelingen.

Participatie

Participatie is belangrijk voor het creëren van draagvlak. Bovendien stelt de Omgevingswet participatie verplicht. Denk aan procesparticipatie, belanghebbenden betrekken in besluitvorming en aan financiële participatie. Maar, hoe zorg je hiervoor? Je kunt snel de plank misslaan. Het gevolg: weerstand. Wij helpen je aan een doordachte participatiestrategie.

Participatie
Omgevingscommunicatie

Omgevingscommunicatie

Goede communicatie is essentieel voor het creëren van draagvlak. Dit begint met aandachtig luisteren. Wat zijn de zorgen en wensen van de omgeving? Met die in ons achterhoofd ontwikkelen we begrijpelijke communicatie. Van persberichten tot nieuwsbrieven en van brieven aan de wethouder tot bewonersbijeenkomsten: wij realiseren het.

Monitoring

Om goed in te spelen op je omgeving, moet je weten wat er speelt. Ons monitoringsteam houdt relevante ontwikkelingen voor jouw project en beleid nauwlettend in de gaten. En via een dagelijks of wekelijks monitoringsrapport houden we je op de hoogte.

Monitoring
Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet, wanneer komt die nou echt? Het lijkt erop dat die op 1 januari 2024 ingaat. Overheden sorteren in de praktijk al voor op de wet en verwachten dat je voldoet aan de participatie-eisen. Via onze Omgevingswet-check brengen we voor je in kaart of jouw manier van omgevingsmanagement al voldoet.

Public affairs

Wet- en regelgeving is altijd in beweging. Wat Den Haag beslist, heeft invloed op de haalbaarheid van jouw project of beleid. Heb je hulp nodig richting de Haagse of Europese politiek? Dan werken we hiervoor samen met ons zusterbedrijf Publyon. Samen brengen we de impact van nieuwe wet- en regelgeving voor jou in kaart.

Public affairs