Geothermie Delft: vergroenen doen we samen!

Op 5 maart was een belangrijke mijlpaal voor duurzaamheid in Delft! Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat organiseerde een informatiebijeenkomst over de startvergunning voor geothermie (aardwarmte) in Delft, een cruciale stap in het streven naar het verduurzamen van Delft.

Geothermie Delft is gericht is op het ontwikkelen van een aardwarmtebron in de gebouwde omgeving, specifiek voor het verwarmen van de campus van de Delft University of Technology en woonwijken in Delft.

Als Publyon SOM zijn we trots om bij te dragen aan de communicatie rondom dit duurzame initiatief. Met meer dan 300 aanwezigen op de informatiemarkt, toont dit de immense interesse van bedrijven, bewoners en kennisinstellingen. Geothermie Delft laat zien hoe betrokkenheid van de gemeenschap een project beter kan maken, maar ook gedragen.

In de volgende fases van het project staan we klaar om, samen met onze partners, de communicatie te verzorgen en de inwoners van Delft actief te betrekken bij dit veelbelovende traject naar duurzame energievoorziening.