Publyon SOM opgericht!

Vandaag verwelkomen we onze nieuwe zusteronderneming: Publyon Strategisch Omgevingsmanagement (Publyon SOM)! Publyon SOM helpt overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties bij het creëren van draagvlak voor projecten en beleid die impact hebben op de fysieke leefomgeving.

Nederland staat voor een enorme ruimtelijke opgave. De energietransitie, verstedelijking en de verandering van het landelijk gebied, infrastructuur en mobiliteit vormen een uitdaging voor de inrichting van onze leefomgeving. Draagvlak is essentieel om deze opgave te laten slagen.

Publyon heeft meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van het stakeholdermanagement. Met de oprichting van Publyon SOM zetten wij de volgende stap in de uitbreiding van onze diensten. We bundelen de krachten van het Publyon netwerk om opdrachtgevers te adviseren en ondersteunen in strategisch omgevingsmanagement.

Meer weten? Neem contact op met onze mede-oprichter en directeur Isabelle van Rossum voor een (virtuele) kop koffie!