Omgevingsmanagement tijdens verkiezingstijd

Op 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. In een verkiezingsjaar verandert de politieke dynamiek. Wethouders willen herkozen worden of zwaaien af, besluitvorming komt stil te liggen en nieuwe gemeenteraadsleden en wethouders maken hun entree. Als strategisch omgevingsmanager sta je voor de uitdaging om ervoor te zorgen dat de besluitvorming rondom jouw project zo soepel mogelijk blijft verlopen. Maar hoe pak je dat aan? 

Politieke dynamiek tijdens verkiezingstijd 

In een verkiezingsjaar is de politieke dynamiek anders. Beleids- en besluitvorming komt voor een groot deel stil te liggen. Belangrijke, controversiële en/of ingrijpende besluiten worden, tenzij het echt niet anders kan, niet genomen. Denk bijvoorbeeld aan besluiten over wind op land projecten, de bouw van datacenters of de ontwikkeling van een biogasinstallatie.

Na de verkiezingen wordt een nieuw college gevormd. Gemiddeld duurt een collegevorming 64 dagen. In gemeenten waar geen grote politieke verschuivingen zijn, de onderlinge verhoudingen goed zijn en het bestaande college doorgaat, zal de coalitievorming en besluitvorming over projecten meestal sneller verlopen. Partijen zijn immers gewend om met elkaar samen te werken en hebben al kennis over de lopende dossiers. In gemeenten waar wel grote politieke verschuivingen zijn, ligt dat anders. Hierdoor is collegevorming een intensieve periode en kost het meer tijd.

Als eenmaal de coalitie gevormd is zal, na de presentatie van het college en het collegeprogramma, de nieuwe raad ingewerkt moeten worden. In de nieuwe raad zitten waarschijnlijk meerdere onervaren raadsleden die zich moeten verdiepen in veel verschillende dossiers. Hierdoor zal de besluitvorming in de meeste gemeenten pas weer rond mei of juni op gang komen, wat dicht tegen het zomerreces aanzit. Er is dus een kleine periode waarin er over jouw project weer besluiten genomen zullen worden.

Tips voor omgevingsmanagers

Voor strategisch omgevingsmanagers hebben wij twee adviezen om ervoor te zorgen dat besluitvorming rondom projecten soepel blijft lopen tijdens deze periode:

  1. Werk samen met beleidsmedewerkers 
    Beleidsmedewerkers van de gemeente spelen een belangrijke rol. Zij kunnen besluiten voor de verkiezingen zo goed mogelijk voorbereiden, zodat het nieuwe college na de verkiezingen snel een beslissing kunnen nemen. Ook organiseren zij vaak een inwerkprogramma voor nieuwe raadsleden, met de inhoudelijke stand van zaken van de dossiers. Zo zijn nieuwe gemeenteraadsleden goed geïnformeerd over jouw project. Ook hebben beleidsmedewerkers het beste zicht op de politieke en bestuurlijke aandacht voor jouw project. Zij kunnen daarom helpen om de politieke dynamiek rondom verkiezingstijd goed te navigeren.
  2. Bouw een persoonlijke relatie op met (nieuwe) gemeenteraadsleden
    Naast de inhoudelijke overdracht, vindt ook een partijpolitieke overdracht plaats. Een deel hiervan is al vastgelegd in het verkiezingsprogramma. Tegelijkertijd is het bij lokale partijen zo dat de politieke koers voor een groot deel bepaald wordt door persoonlijke opvattingen van politici. Ook laten zij zich veelal informeren door informele contacten. Zij komen immers hun achterban tegen in de lokale sportkantine en op de wekelijkse markt. Bouw daarom persoonlijke relaties op met de nieuwe gemeenteraadsleden en wethouders. Dat doe je niet alleen door in te spreken in de gemeenteraad, maar ook door het organiseren van werkbezoeken, kennismakingsgesprekken en informele ontmoetingen in de gemeente.  

Heb je hulp nodig bij het navigeren van de politieke dynamiek tijdens verkiezingstijd? Neem dan contact met ons op!