Drie tips voor eerlijke beloftes aan de zwijgende meerderheid

Afgelopen woensdag deelde Jan Jacob van Dijk, voorzitter van energiecoöperatie Betuwewind en voorzitter van het Uitvoeringsoverleg Elektriciteit van het Klimaatakkoord, zijn visie over het creëren van draagvlak voor energieprojecten. Waarom is de zwijgende meerderheid belangrijk? Wat gebeurt er als je afspraken niet nakomt? En hoe ga je om met felle tegenstanders? In deze blog delen wij zijn inzichten.

Verplaats je in de zwijgende meerderheid

Eén van de uitdagingen van een omgevingsmanager is om de ‘zwijgende meerderheid’ te betrekken bij het project. Dit zijn mensen die zich niet uitspreken over het project, omdat zij niet geïnteresseerd zijn of andere prioriteiten in het dagelijks leven hebben. Zij kunnen echter wel een belangrijke rol spelen in het versterken van draagvlak voor je project. Zij kunnen namelijk het negatieve geluid van felle tegenstanders afzwakken. Jan Jacob adviseert om je te verplaatsen in de beweegredenen van deze personen. Als je deze namelijk goed in beeld hebt, kan je een plan maken om hen wel te enthousiasmeren en te betrekken bij het project.

Beloof minder, maar doe meer

Tijdens dialogen met stakeholders willen omgevingsmanagers zoveel mogelijk zorgen wegnemen en voldoen aan de wensen. Zij lopen daarbij soms het risico dat er veel beloofd wordt, maar uiteindelijk maar een deel daarvan wordt waargemaakt. Dit zorgt vaak voor frustratie bij de stakeholders die het vertrouwen in je verliezen. Om dit te voorkomen geeft Jan Jacob mee dat het belangrijk is dat beloftes haalbaar en uitvoerbaar zijn. Een stelregel die wij hanteren is “don’t overpromise and underdeliver”.

Geef een eerlijke boodschap

Het belang van de stakeholders is de belangrijkste drijfveer waar hun standpunt op gebaseerd is. In dialogen met stakeholders probeert de omgevingsmanager om de gedeelde belangen te vinden en te vergroten. Daar ligt vaak de sleutel voor draagvlak. Bij elk project is het echter zo dat er altijd tegenstanders zullen blijven waarbij dialoog niet leidt tot oplossingen. In sommige gevallen weegt het algemeen belang zwaarder dan een individueel belang en zal het project ondanks tegenstand toch doorgang vinden. Een voorbeeld is een persoon wiens vrije uitzicht verdwijnt door een woonwijk die wordt gebouwd om het woningtekort op te lossen. Een eerlijke boodschap over de noodzakelijke veranderingen in iemands leefomgeving is dan het beste wat je kunt doen, aldus Jan Jacob.

Heb je hulp nodig bij het in praktijk brengen van deze adviezen om jouw praktijk tot een succes te maken? Neem dan contact met ons op via som@publyon.com!