Alex Panhuizen versterkt team Publyon SOM

Deze week is Alex Panhuizen gestart als adviseur en omgevingsmanager bij Publyon SOM. Met Alex haalt Publyon SOM een talent in huis met praktijkervaring in de landelijke en provinciale politiek, ervaring met conflict mediation en kennis van de Omgevingswet. 

Voor de overstap naar Publyon SOM was Alex politicus, ondernemer, conflict mediator en trainer. Alex was zeven jaar lid van de Provinciale Staten van Noord-Brabant en voerde het woord over energie, klimaat en de milieuaspecten van landbouw. Als Statenlid heeft hij een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van een controversieel windenergiepark in Brabant.

Ook de landelijke politiek is Alex niet vreemd. Namens de Jonge Klimaatbeweging (JKB) leidde hij het public affairs team, was hij onderhandelaar tijdens het Klimaatakkoord en speelde hij een rol in het coalitieakkoord afgelopen jaar waar hij het onder andere mogelijk maakte dat de generatietoets en de klimaatautoriteit daarin werden opgenomen.

Voor dit werk werden Alex en zijn team uitgeroepen tot de groenste denker en doener van Nederland volgens de Duurzame 100 van Dagblad Trouw en ontvingen zij de Zilveren Vos 2022 publieksprijs voor de meest succesvolle lobby van de BVPA. Alex en zijn team kregen deze erkenning vanwege hun authentieke en verbindende lobbystijl en vanwege hun creatieve en doortastende manier waarop zij jongeren wist te betrekken bij politieke besluitvorming. Dat hij JONGres heeft opgericht – een platform dat ervoor zorgt dat er bij elke Regionale Energiestrategie een jongerenvertegenwoordiger aan tafel zit – is een ander voorbeeld hiervan.

Alex heeft daarnaast ervaring als ondernemer. Voor bedrijven, overheden en kennisinstellingen heeft hij opleidingen ontwikkeld en gegeven in innovatie, stakeholder management en public affairs. Ook trad hij op als mediator bij conflicten in de openbare ruimte. Bovendien is hij gespecialiseerd in de Omgevingswet.

Deze brede ervaring gaat Alex inzetten in zijn nieuwe rol als omgevingsmanager en adviseur bij Publyon SOM. “Omgevingsmanagement wordt steeds complexer, met de toenemende polarisatie in het politieke klimaat. Je hebt een omgevingsmanager die niet alleen bewoners en stakeholders begrijpt, maar vooral ook de lokale politici en bestuurders. Ondanks onvermijdbare weerstand, kan je zo een project over de streep trekken en de energietransitiedoelen halen. Daar maak ik mij iedere dag hard voor”, aldus Alex.

Directeuren Isabelle en René zijn blij met de komst van Alex. Isabelle: “Alex is een jong talent die in alle facetten van de dienstverlening van Publyon SOM veel waarde toevoegt: van het navigeren van politieke processen, het klaarstomen van opdrachtgevers voor de Omgevingswet tot het bemiddelen van conflicten. En hij schijnt van biertjes op de Utrechtse singels te houden en op te treden als dichtersduo, wat ook een welkome aanvulling is op het team!”.