Publyon SOM breidt uit: René de Heer nieuwe partner Publyon SOM

Met steeds meer klanten en de ambitie om de portefeuille van Publyon SOM uit te breiden in de richting van overheidsorganisaties is het tijd om het team uit te breiden. In juni treedt voormalig wethouder van de gemeente Zwolle, René de Heer, toe als partner en mededirecteur van Publyon SOM.

Als wethouder was René onder andere verantwoordelijk voor het vormgeven van de regionaal economische agenda van de regio Zwolle. Hij sloot rondom die agenda een succesvolle regiodeal met het rijk. Daarnaast gaf hij vorm een vernieuwende arbeidsmarktagenda, beter bekend als de Human Capital Aanpak. Deze aanpak gaat uit van de opgave om alle inwoners perspectief op werk te laten houden door in te zeten op een wendbare en weerbare beroepsbevolking met de inzet van een Leven Lang Ontwikkelen. Die opgave is er een van alle partners, maar helaas is het beleid op veel gebieden versnipperd en daarmee weinig effectief. De HCA-aanpak in de regio Zwolle is inmiddels voorbeeld van de manier waarop de verschillende ministeries, sociale partners en andere betrokken organisaties de arbeidsmarkt willen inrichten. Bovendien heeft René een aantal ruimtelijk ontwikkelingen met succes afgerond en een nieuwe visie op het stadshart van Zwolle voorgelegd aan de gemeenteraad. Met name de grote mate van participatie was voor de gemeenteraad aanleiding om de visie met algehele stem te aanvaarden.

‘Met René versterken we onze kennispositie op het gebied van besluitvormings-, participatie-, en samenwerkingsprocessen bij de overheid. Deze kennis en ervaring is van enorme toegevoegde waarde voor het creëren van draagvlak voor onze projecten in onder andere de energietransitie’, aldus directeur en oprichter Isabelle van Rossum.

René de Heer: ‘Publyon SOM is een bedrijf met een echt vernieuwende ideeën over de manier waarop grote en kleine projecten of beleidsontwikkelingen met veel meer draagvlak en begrip kunnen worden uitgevoerd of ingevoerd. Het is prachtig om daar mee te mogen samenwerken en met de combinatie van onze beider kennis en ervaring bedrijven, organisaties en overheden te helpen in het verder brengen van plannen met echt draagvlak’.

René de heer is 51 en woont in Zwolle. Hij was de afgelopen 12 jaar wethouder in de gemeente Zwolle. Daarvoor was hij directeur strategie en communicatie van een communicatie en ontwerpbureau in Enschede.